40 Leaderområden väntar på sitt startbeslut

Jordbruksverket har redan delar av sitt IT-system för Leader på plats, men Leader Bergslagen har ännu ej fått formellt beslut om att få starta. Det betyder i praktiken att du som vill söka projektmedel för programperioden 2023-2027 måste vänta på besked från Leader Bergslagen. Enklaste sättet att få aktuell info är att prenumerera på nyhetsbrevet. […]

Jordbruksverket har redan delar av sitt IT-system för Leader på plats, men Leader Bergslagen har ännu ej fått formellt beslut om att få starta. Det betyder i praktiken att du som vill söka projektmedel för programperioden 2023-2027 måste vänta på besked från Leader Bergslagen. Enklaste sättet att få aktuell info är att prenumerera på nyhetsbrevet.

Kontakta Leaderkontoret om du har funderingar. I vår kalender ser du kommande möten.

Jordbruksverket skriver i sitt pressmeddelande:

Stöd till projekt inom Leader

Den 3 januari 2023 öppnar även projektstöden inom Leader för ansökningar. Leader är en förkortning från franskan med betydelsen att utveckla den egna landsbygden genom en modell där privat, ideell och offentlig sektor samverkar på lokal nivå. Det finns 40 leaderområden runt om i Sverige som väntar på beslut att få starta sin verksamhet. Innan man söker stöd ska man kontakta sitt lokala leaderområde.