Om Leader Bergslagen

Leader Bergslagen är en ideell förening som genomför landsbygdsutveckling sedan 2007 i kommunerna Fagersta, Hällefors, Norberg, Lindesberg (utom Fellingsbro), Ljusnarsberg, Ludvika, Nora, Skinnskatteberg, Smedjebacken och Surahammar. Tidigare ingick även Järle i området.

Vår verksamhet är att uppfylla målen i vår lokala utvecklingsstrategi. Läs strategin här.

Leader är en metod. Leader Bergslagen kan finansiera projekt som genomförs med metoden.

Leadermetoden

Leadermetoden bygger på ett underifrånperspektiv. Det är vi som lever och verkar i våra bygder som bäst vet vad som behöver göras. Det är vi själva som ska ta initiativet. De projekt som lyckas bäst har en stark förankring på hemmaplan.

Leadermetoden bygger också på trepartnerskap. Ett utvecklande och öppet samarbete mellan föreningslivet engagemang, företagandets ekonomiska tänk och offentlig sektors samhällsansvar. Med samordning mellan parterna blir utvecklingen mer genomtänkt och håller längre.

Alla projekt som beviljas stöd av Leader Bergslagen startar någon form av utvecklingsprocess. Många gånger leder projekten till nya företagsidéer eller nya möjligheter till försörjning. För att leda i den riktningen är det viktigt att projekten är inriktade på HUR man vill arbeta, och inte enbart VAD man vill göra. Läs mer om Leadermetoden här.

Föreningens stadgar

Här kan du läsa föreningens stadgar (PDF öppnas i ny flik) https://leaderbergslagen.eu/PDF/Stadgar_LEADERBergslagen_ver_2008-05-26.pdf

Leader Bergslagen är en ideell förening. Du, ditt företag, er förening eller annan organisation kan bli medlem i föreningen och på så sätt vara med och påverka vår landsbygdsutveckling. Sedan är det styrelsen, LAG, som beslutar om medlemskap. Antas ni som medlemmar skickas en faktura på medlemsavgiften. Årsavgiften är 20 kronor för ungdomar tom 25 år, 100 kronor för privatperson samt 200 kronor för juridisk person (företag, förening, annan organisation).

Bli medlem

För närvarande tar Leader Bergslagen inte ut medlemsavgift, eftersom vi är mitt emellan två programperioder. Nu är fokus på att skapa strategin för 2023-2027. Bli medlem och var med och påverka framtiden Leader!

Klicka här för att bli medlem https://leaderbergslagen.eu/bli-medlem/

Kontakta någon i styrelsen om du har frågor till dem. För frågor om Leaders framtid, kontakta utvecklingsledaren Vivi Båvner. https://leaderbergslagen.eu/ha-kontakt/

Läs mer om Leader Bergslagen i tidigare perioder

Här kan du se en översikt med samtliga projekt som beviljades medel under perioden 2007-2015 https://leaderbergslagen.eu/beviljade-projekt/

Här kan du läsa fler artiklar inom kategorin tidigare Leader https://leaderbergslagen.eu/category/tidigare-leader/

RegSO

Vårt Leader-område redovisar resultat utifrån Regionala statistikområden, RegSO. Här kan du se i en Excel-fil vilka RegSO vårt område består av. Länk till PDF.

Länk till Statistikmyndighetens infosida om RegSO: Länk SCB RegSO.

Här är användbar länk till ett kartverktyg för att se RegSO-områdena och deras gränser (scb.se).

Om länken ovan inte fungerar, testa detta inzoomningsverktyg: SCB informationspanel – Regionala indelningar RegSO DeSO (arcgis.com)