Föreningschecken miljö

Vi vill stötta föreningar som på ett tydligt sätt vill bidra till att strategins mål Värna om naturen uppnås. Klicka här för att komma till ansökan för Paraplyprojekt FÖRENING.

Om projektet

Föreningschecken finansierar upp till 100% av faktiska utgifter upp till 30’000 kronor för små projekt där ett förening står som sökande. Ca 30% i ideell insats är motprestationen. Notera att inga investeringar över 24’000 kr ex. moms kan ingå i checken. Investeringar kan istället ingå i vanliga leaderprojekt.

En urvalskommitté på Leader Bergslagen prioriterar vilka projekt som får finansiering. Se kalender för ansökningsdatum. Kansliet tar löpande emot idéer och frågor. Läs sidan om checkar.

Checkarna

Det finns checkar inom tre områden, förening, ungdom och företag. Läs mer om dem här.

Möjligheten med checkarna är att målgruppen enklare ska kunna söka medel för att kunna genomföra aktiviteter för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

Om projektet

Projektperiod
2023-2026

Projektägare
Leader Bergslagen LAG

Projektledare
Lars Lindblom, ordförande LAG
lars.lindblom@samarkand2015.com

Kontakta kansliet vid frågor.

Webb och sociala medier
www.leaderbergslagen.eu

Om projektet

LAG-styrelsen har valt att prioritera paraplyprojekt FÖRETAG med bifall då den i sin helhet kommer att leda till måluppfyllelse enligt den lokala utvecklingsstrategin. 

Projektet anses allmännyttigt då syftet med projektet är att stimulera småskaliga lokala utvecklingsidéer hos företag. Detta gynnar invånare på landsbygden. 

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
132 000 kr

Medfinansiering från EU/Jordbruksverket
268 000 kronor

Total finansiering
400 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Bergslagen.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

leader-bergslagen-logo-med-gron-grodd-som-dekor