Företagschecken

Vi vill stötta företag som vill förverkliga små projektidéer som leder till stärkt entreprenörskap i Bergslagen.

Om projektet

Företagschecken finansierar 50% av faktiska utgifter upp till 25’000 kronor för små projekt där ett företag står som sökande. En urvalskommitté på Leader Bergslagen prioriterar vilka projekt som får finansiering. Se kalender för ansökningsdatum. Läs sidan om checkar.

Checkarna

Det finns checkar inom tre områden, förening, ungdom och företag. Läs mer om dem här.

Möjligheten med checkarna är att målgruppen enklare ska kunna söka medel för att kunna genomföra aktiviteter för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

Äkta mjölk

Här ska vi berätta lite kort om projektet Äkta mjölk så snart vi är klara med handläggningen.

En annan företagscheck

Här ska vi berätta lite kort om nästa projekt som blir beviljat.

Om projektet

Projektperiod
2023-2026

Projektägare
Leader Bergslagen LAG

Projektledare
Lars Lindblom, ordförande LAG
lars.lindblom@samarkand2015.com

Kontakta kansliet vid frågor.

Webb och sociala medier
www.leaderbergslagen.eu

Om projektet

LAG-styrelsen har valt att prioritera paraplyprojekt FÖRETAG med bifall då den i sin helhet kommer att leda till måluppfyllelse enligt den lokala utvecklingsstrategin. 

Projektet anses allmännyttigt då syftet med projektet är att stimulera småskaliga lokala utvecklingsidéer hos företag. Detta gynnar invånare på landsbygden. 

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
132 000 kr

Medfinansiering från EU/Jordbruksverket
268 000 kronor

Total finansiering
400 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Bergslagen.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

leader-bergslagen-logo-med-gron-grodd-som-dekor