Företagschecken

Vi vill stötta företag som vill förverkliga små projektidéer som leder till stärkt entreprenörskap i Bergslagen.

Om projektet

Företagschecken finansierar 50% av faktiska utgifter upp till 50’000 kronor för små projekt där ett företag står som sökande. En urvalskommitté på Leader Bergslagen prioriterar vilka projekt som får finansiering. Se kalender för ansökningsdatum. Läs sidan Ansökan Leadercheck.
(Stödet kan vara max 25 000 kr ex moms)

EU-logo-banner-leader-bergslagen

Äkta mjölk

På bilden syns kalven Ängel som föddes vintern 2023 på Lönnbackens gård.

Mål

Målet med projektet var att automatisera mjölkningen av våra 2 mjölkkor på ett sätt som gör det möjligt att sälja opastöriserad mjölk enligt de riktlinjer och regler som gäller kring detta.

I framtiden kommer Lönnbackens gård kunna sälja mjölk med utrustning som till 50% finansierats med stöd från Landsbygdsfonden.

Syfte

Vi ville genomföra projektet då det stärker vårt entreprenörskap genom att ge oss ett ben till att stå på. Vi säljer idag ägg, men vet att det finns kunder som efterfrågar produkten opastöriserad mjölk. Vi ville testa detta.

Kontakt

www.lonnbackensgard.se

En annan företagscheck

Här ska vi berätta lite kort om nästa projekt som blir beviljat och genomförs.

Om projektet

Projektperiod
2023-2026

Projektägare
Leader Bergslagen LAG

Projektledare
Lars Lindblom, ordförande LAG
lars.lindblom@samarkand2015.com

Kontakta kansliet vid frågor.

Webb och sociala medier
www.leaderbergslagen.eu

Om projektet

LAG-styrelsen har valt att prioritera paraplyprojekt FÖRETAG med bifall då den i sin helhet kommer att leda till måluppfyllelse enligt den lokala utvecklingsstrategin. 

Projektet anses allmännyttigt då syftet med projektet är att stimulera småskaliga lokala utvecklingsidéer hos företag. Detta gynnar invånare på landsbygden. 

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
132 000 kr

Medfinansiering från EU/Jordbruksverket
268 000 kronor

Total finansiering
400 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Bergslagen.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

leader-bergslagen-logo-med-gron-grodd-som-dekor