Ungdomschecken

Vi vill stötta ungdomar som vill förverkliga projektidéer som gör livet härligare för dem!

 

Om projektet

Ungdomschecken finansierar 100% av faktiska utgifter upp till 20’000 kronor för små projekt där en ungdom står som sökande. Ca 30% i ideell insats är motprestationen. En urvalskommitté på Leader Bergslagen prioriterar vilka projekt som får finansiering.

Vi tar emot projektidéer löpande. Välkommen att fråga oss på kansliet.

Se kalender för ansökningsdatum.

Läs sidan Ansökan Leadercheck

EU-logo-banner-leader-bergslagen

Retrospel på sportlovet

Mål

Målet med projektet var att erbjuda en workshop med retro TV-spel och brädspel för ungdomar 12-16 år på skollovet.

Syfte

Syftet med projektet var att förbättra levnadsvillkoren för ungdomar genom att erbjuda en bra aktivitet att göra på skollovet.

Resultat

Dagen blev lyckad med ca 40 besökare i varierande åldrar. Ca 25% av deltagarna var tjejer.

Kontakt

Norbergs kommun

ungdom som spelar ungdomsprojekt-leader-bergslagen

Checkarna

Det finns checkar inom tre områden, förening, ungdom och företag. Läs mer om dem här.

Möjligheten med checkarna är att målgruppen enklare ska kunna söka medel för att kunna genomföra aktiviteter för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

Om projektet

Projektperiod
2023-2026

Projektägare
Leader Bergslagen LAG

Projektledare
Lars Lindblom, ordförande LAG
lars.lindblom@samarkand2015.com

Kontakta kansliet vid frågor.

Webb och sociala medier
Instagram
Facebook

Om projektet

LAG-styrelsen har valt att prioritera paraplyprojekt UNGDOM med bifall då den i sin helhet kommer att leda till måluppfyllelse enligt den lokala utvecklingsstrategin. 

Projektet anses allmännyttigt då syftet med projektet är att stimulera småskaliga lokala utvecklingsidéer hos ungdomar. Detta gynnar invånare på landsbygden. 

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
132 000 kr

Medfinansiering från EU/Jordbruksverket
268 000 kronor

Total finansiering
400 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Bergslagen.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden