Rapport från årsstämman 2022

Föreningsstämman 2022 för föreningen Leader Bergslagen genomfördes via Teams 4/5.  Samtliga medlemskommuner var närvarande, liksom ett flertal medlemmar. Verksamhetsberättelsen fastställdes och medlemmarna fick en dragning om läget för strategiprocessen som vi befinner oss i just nu. Powerpoint-presentationen som visades kan du titta på här: arsmote-22.05.04. Till styrelsen blev samtliga nuvarande ledamöter omvalda. Du hittar deras […]

Föreningsstämman 2022 för föreningen Leader Bergslagen genomfördes via Teams 4/5.  Samtliga medlemskommuner var närvarande, liksom ett flertal medlemmar. Verksamhetsberättelsen fastställdes och medlemmarna fick en dragning om läget för strategiprocessen som vi befinner oss i just nu. Powerpoint-presentationen som visades kan du titta på här: arsmote-22.05.04.

Till styrelsen blev samtliga nuvarande ledamöter omvalda. Du hittar deras kontaktuppgifter här.

Bra att veta

Stadgarna har fått en översyn och kommer fastställas på extrainsatt stämma under hösten 2022.

Ingen medlemsavgift tas ut för 2022.

Vi kommer att få besked från Jordbruksverket angående vårt budgetönskemål senast i början på juni.