Styrelsen

LAG-styrelsen, Local Action Group

Ordförande

Privat sektor. Lars Lindblom, Ludvika, 0240-86040, lars.lindblom@samarkand2015.com

Ordinarie ledamöter

Privat sektor. Ulla-Britt Norgren, Hafsta, Lindesberg, 070-622 95 75, ullabritt.norgren@gmail.com

Offentlig sektor. Susanne Grundström, Björksjön, Hällefors, 076-792 50 12, kolugnsusanne@gmail.com

Offentlig sektor. Pirjo Nilsson, Kopparberg, 070-68 39 066 pirjo.nilsson@ljusnarsberg.se

Ideell sektor. Inge Larsson, Virsbo, Surahammar, 070-665 45 43, virsboinge@telia.com

Ersättare

Ideell sektor. Tomas Lanner, Baggå, Skinnskatteberg, lannertomas@gmail.com

Ideell sektor. Sten Nordström, Norberg, 070-379 36 97, sten.nordstrom@lugnet.eu

Offentlig sektor. Ivan Eriksson, Ludvika, ivan.eriksson@ludvika.se

Valberedning

Offentlig sektor. Sammankallande, Ewa-Leena Johansson, Ljusnarsberg, ewa-leena.johansson@ljusnarsberg.se

Ideell sektor. Helen Fahlin, Fagersta, 070-5111438, helen.fahlin@hotmail.com

Offentlig sektor. Solveig Oscarsson, Nora, solveig.oscarsson@nora.se

Styrelsens uppgift

LAG-styrelsen har en viktig uppgift i att ansvara för förvaltningen av Leader Bergslagens verksamhet samt verka för att nå målen i utvecklingsstrategin.

Till LAG-styrelsen ska väljas representanter som är kunniga i lokal utveckling, har stora nätverk och har förmåga att informera och engagera. Ledamöterna ska ha ett tydligt intresse och tid att arbeta aktivt och transparent med leaderverksamheten.

Ledamöterna tillsätts av föreningsstämman. Leader Bergslagen strävar efter en representativ styrelse med jämn köns- och åldersfördelning och en mångfald avseende etnicitet, funktionsvariation etcetera.

Antalet ledamöter i styrelsen och beslutsmässighet regleras av föreningens stadgar. En stadgeöversyn pågår.

Föreningens styrelse ska fördelas över det geografiska området, samt tillsättas med representanter från en tredjedel vardera från offentlig, privat och ideell sektor.

Ledamöterna i styrelsen får inte samtidigt vara personal på leaderkontoret.

Antalet ledamöter är i dagsläget 13 ordinarie och 13 ersättare. Ingen sektor får ha mer än 49 procent av rösterna. Styrelseledamöterna måsta vara minst 18 år när de tillträder och de företräder förutom sin medlemsorganisation i Leader Bergslagen även sin sektor. Styrelsen utser ett verkställande utskott (VU) vars uppgift är att bereda ärenden före behandling i styrelsen samt ser till att styrelsens beslut verkställs. Ingen sektor ska ha majoritet i VU.

Det ska finnas en valberedning som har representation från ideell, offentlig och privat sektor. Valberedningen utses av föreningsstämman och har en representant från varje kommun för att säkerställa god lokalkännedom och ett brett nätverk inom området.

Valberedningen har en viktig roll. Liksom LAG-styrelsen behöver valberedningen ha kunskap om leadermetoden och strategin för att säkerställa styrelsens kapacitet att genomföra den.