Upphandlingar

Vi behöver få offert på ett designpaket Designa en karta över området som Leader Bergslagen täcker för marknadsföring. Vi behöver en karta där mindre orter, järnvägar, vägar syns. Den ska vara illustrativ. Den ska ändå visa kommun- och regiongränser. Skapa en teaser/kampanjvideo. “Vi är igång”. Med avstamp i regionen, en allmän inspiration med koppling till […]

Vi behöver få offert på ett designpaket

  • Designa en karta över området som Leader Bergslagen täcker för marknadsföring. Vi behöver en karta där mindre orter, järnvägar, vägar syns. Den ska vara illustrativ. Den ska ändå visa kommun- och regiongränser.
  • Skapa en teaser/kampanjvideo. “Vi är igång”. Med avstamp i regionen, en allmän inspiration med koppling till vår strategi.
  • Populärversion av strategin. Strategin. Populärversionen måste följa de officiella riktlinjerna från Myndigheten för digital förvaltning. Inkludera en spridningsplan för både kartan, videon och strategin. Läs embryot till vår kommunikationsplan.
  • En plan för användarvänlig visualisering av projektansökningsprocessen behövs. Hänger ihop med populärversion av strategin.

Mejla offert till info@leaderbergslagen.eu. Senast 15/12-2022.

Frågor ställs till verksamhetsledare Vivi Båvner, vivi@leaderbergslagen.eu.

Grafisk profil för Leader Sverige

Det finns en grafisk profil som tas fram för Leader nationellt. Arbete pågår men vi vet redan vilka typsnitt och färger som ska ingå. Det är en önskan att vårt eget material i Bergslagen passar ihop med materialet nationellt.