Paraplyprojekten återkommer!

Jordbruksverket har meddelat att det kommer vara möjligt att genomföra paraplyprojekt under nästa programperiod. Det är detsamma som vi tidigare kallade för ”snabba pengar”, ”checkar” eller ”bygdemiljonen”. Under senaste perioden har det varit möjligt att söka checkar för upp till 30’000 kronor per projekt, något som varit populärt bland byalag och föreningar runtom i Sverige. […]

Jordbruksverket har meddelat att det kommer vara möjligt att genomföra paraplyprojekt under nästa programperiod. Det är detsamma som vi tidigare kallade för ”snabba pengar”, ”checkar” eller ”bygdemiljonen”.

Under senaste perioden har det varit möjligt att söka checkar för upp till 30’000 kronor per projekt, något som varit populärt bland byalag och föreningar runtom i Sverige. På denna sida kan du läsa mer om stödnivåer för projekt: Information till dig som vill söka projektstöd. Där står:

Stöd ges med mellan 40 och 100 procent av stödberättigande utgifter när den huvudsakliga nyttan av projektet tillfaller en bredare allmänhet eller är förutsättningsskapande för exempelvis företagsutveckling, civilsamhälle, boendemiljö, kunskap, service, klimat och miljö, landsbygdernas attraktivitet eller i övrigt god livsmiljö. Detta innefattar även paraplyprojekt.

Här kan du läsa rapport om paraplyprojekten i Leader Bergslagen 2007-2015: Slutrapportspecifika kommentarer runt vissa projektkategorier.

Vad är paraplyprojekt?

Paraplyprojekt gör det möjligt för privatpersoner och andra aktörer att söka stöd till mindre projekt eller aktiviteter. Det är satsningar i delprojekt istället för att starta ett stort leaderprojekt. Det stora projektet ägs då av Leader Bergslagens styrelse, som kan bevilja och betala ut stöd inom paraplyprojektet. Källa: Jordbruksverket.

För inspiration, titta på Leader Nedre Dalälvens infosida för deras paraplyprojekt de hade för Klimat och Miljö.