Underlag till beslutsfattare

Information om Leader Bergslagen till kommunens beslutsfattare Leader Bergslagen är en ideell förening som genomför landsbygdsutveckling sedan 2007 i kommunerna Fagersta, Hällefors, Norberg, Lindesberg (utom Fellingsbro), Ljusnarsberg, Ludvika, Nora, Skinnskatteberg, Smedjebacken och Surahammar. Medlemmar i föreningen är kommuner, föreningar och företag. Läs: https://leaderbergslagen.eu/om-leader-bergslagen/ Under programperioden 2014–2020 blev vårt område ett av fem områden som inte […]

Information om Leader Bergslagen till kommunens beslutsfattare

Leader Bergslagen är en ideell förening som genomför landsbygdsutveckling sedan 2007 i kommunerna Fagersta, Hällefors, Norberg, Lindesberg (utom Fellingsbro), Ljusnarsberg, Ludvika, Nora, Skinnskatteberg, Smedjebacken och Surahammar. Medlemmar i föreningen är kommuner, föreningar och företag. Läs: https://leaderbergslagen.eu/om-leader-bergslagen/

Under programperioden 2014–2020 blev vårt område ett av fem områden som inte prioriterades och vår verksamhet bedrevs under åren på sparlåga. Under 2021 medverkade representanter från hela området i att ta fram en utvecklingsstrategi. Den finns att läsa här: https://leaderbergslagen.eu/remiss/

Strategin blev beviljad och under juni 2022 meddelade Jordbruksverket att Leader Bergslagen blir ett av de nya Leaderområdena 2023–2027. Vi blev tilldelade en budget på 41 237 500 kronor. Av denna summa utgörs 67 % av pengar från EU + nationellt anslag. Resterande 33 % utgörs av övrigt offentligt stöd, dvs. medfinansiering från samtliga medlemskommuner. Medfinansieringen som önskas från kommunerna blir densamma som förra gången vi bedrev projektverksamhet och höjningen är endast en indexreglering

Fördelat per invånare blir det 24 kr per år. Dessa pengar växlas upp genom att leaderprojekt genomförs över hela området, i alla kommuner. I slutrapporten från 2015 finns att läsa hur Leader-budgeten fördelades på 400 projekt och delprojekt. Speciellt populära var checkarna ”Snabba pengar” som föreningar kunde söka för att förverkliga idéer. Dessa checkar kommer Leader Bergslagen kunna erbjuda i kommande programperiod. Även företag kan söka projektstöd nuförtiden.

Berättigade stödmottagare är kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag som är verksamma inom Leader Bergslagens område. För att få en fingervisning om vilka utgifter som det går att söka projektfinansiering för, läs på Jordbruksverket. https://jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/stod-for-projekt-och-samarbeten-inom-lokalt-ledd-utveckling Där står bland annat: ”Du kan inte få stöd för sådant som myndigheter, staten, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag”. På Leader Bergslagens hemsida finns information för den som vill veta mer om hur projektfinansiering går till. https://leaderbergslagen.eu/information-om-leaderstod/

Leader bedrivs över hela EU och har visat sig vara en effektiv metod för att bidra till lokal utveckling och en attraktiv landsbygd. Trepartnerskap mellan ideella, offentliga och privata intressen säkerställer en bred förankring i olika delar av samhället. Underifrånperspektivet gör att initiativ och projektprioritering genomförs på lokal nivå för att stimulera engagemang, innovation och lokalt anpassade lösningar.

Leader Bergslagens vision lyder ”Tillsammans gör vi Bergslagen till en bättre plats att besöka, bo och verka i”.

Vi har valt följande övergripande mål att arbeta mot för att uppnå visionen:

  • Stärkt entreprenörskap
  • Ökad livskvalitet
  • Värna om miljön

För att uppnå målen och visionen i strategin har vi identifierat tre insatsområden som utvecklingsinsatserna ska ske inom. Det blir inom dessa områden som det kommer att gå att söka EU-medel till utvecklingsprojekt enligt leadermetoden.

  • Främja entreprenörskapet i Bergslagen
  • Förbättra levnadsvillkoren för människorna i Bergslagen
  • Värna om naturen i Bergslagen

För att få kontakt med föreningen, mejla verksamhetsutvecklaren Vivi Båvner vivi@leaderbergslagen.eu eller ring någon av styrelseledamöterna: Kontakt.

I varje kommun finns även kontaktpersoner för Leader. Listan kan komma att ändras men som ett första steg kan du höra av dig till följande personer.

förnamn.efternamn@kommunnamnet.se

Fagersta: Tobias Back, näringslivschef, 0223-440 83

Hällefors: Camilla McQuire, näringslivschef, 0591-641 28

Norberg: Ylva Jóhannesson, näringslivsutvecklare, 0223-290 10

Lindesberg: Martina Björck, näringslivs- och landsbygdsutvecklare,  0581-810 96

Ljusnarsberg: Mikael Haapala, näringslivsansvarig, 070-3160502

Ludvika: Lena Kansbod, service- och landsbygdsutvecklare, 0240-860 76

Nora: Cecilia Lundkvist Sundin, näringslivsutvecklare, 070-320 47 00

Skinnskatteberg: Robert Brinck, näringslivsutvecklare, 0222-51 56 50

Smedjebacken: Roger Sjöberg, näringslivschef, 0240-66 01 80

Surahammar: Maria Granberg, näringslivsutvecklare, 0220-390 61