Föreningschecken

Föreningschecken är mindre projekt som ni kan söka för antingen värnandet av naturen i Bergslagen, eller för att öka livskvaliteten för människorna. Vem kan söka föreningschecken? Checken kan sökas av ideella föreningar. Det finns två typer av föreningscheckar. En med inriktning MILJÖ. En med inriktning LIVSKVALITET. Vilka kostnader får ett projekt inom föreningschecken ha? Kostnaderna […]

Föreningschecken är mindre projekt som ni kan söka för antingen värnandet av naturen i Bergslagen, eller för att öka livskvaliteten för människorna.

Vem kan söka föreningschecken?

Checken kan sökas av ideella föreningar. Det finns två typer av föreningscheckar. En med inriktning MILJÖ. En med inriktning LIVSKVALITET.

Vilka kostnader får ett projekt inom föreningschecken ha?

Kostnaderna i en check ska vara kopplade till aktiviteten du vill genomföra. Totala kostnaden för projektet är max 30’000 kr.

Notera: Om ni har investeringar i projektet får kostnaderna för dem max uppgå till 27000 kr inklusive moms. Mycket viktig gräns att ha i åtanke! Skulle ni vara intresserade av att snickra något där material + frakt + montering överstiger gränsen, då ska ni istället söka vanligt leaderprojekt. Om er ideella förening har icke-momspliktig verksamhet, då söker ni projektmedel för kostnader inklusive moms.

Finansiering

  • Beloppet som betalas från Leader Bergslagen för föreningschecken är max 30’000 kr.
  • Projektet ska vara allmännyttigt. Dvs vara tillgänglig för bergslagsbor att delta i, gynna allmänheten.
  • 100% finansiering av projektkostnaden från Leader.
  • 30% ideell tid som medfinansiering. Exempel. Ett projekt med utgifter på 20’000 kr ska ha ca 27 timmar i ideell insats. Det kan tex vara 5 personer som jobbar 6 timmar var i projektet.

Exempel på föreningschecken

Inspiration finns att hämta från Leader Sjuhärad.

  • Studiebesök, hyr till exempel en storbuss och besök inspirerande resmål och by i vårt närområde. Exempel på detta är studiebesöket till Rikkenstorp.
  • Föreläsningskväll, betala föreläsaren
  • Kulturkväll, betala artisten
  • Workshop, betala ledare
  • Prova-på-aktivitet i föreningslokalen, betala materialkostnaden

Har ni en idé på ett projekt? Då kan ni kontakta oss på kansliet. I kalendern finns datum för möten och ansökningstider.

Var är ansökningsformuläret?

MILJÖ: Du hittar ansökningsformuläret här.

LIVSKVALITET: Du hittar ansökningsformuläret här.

Logo-leader-bergslagen-EU-farg