Läs vår utvecklingsstrategi

bilen visar en person som sitter i sängen och läser på sin laptop. i förgrunden vilar en hund.

Vår lokala utvecklingsstrategi finns att läsa som PDF här: leader-bergslagen-strategi-2023-2027-remiss.pdf 

Om du vill lämna synpunkter på den, använd remiss-enkäten https://leaderbergslagen.eu/remiss-enkat/, eller mejla direkt till vivi@leaderbergslagen.eu.