Prioriterade projekt 3.2 miljoner

Leader Bergslagen har hittills tagit beslut om åtta leaderprojekt och sex checkar. Totalt rör det sig om 3,2 miljoner kronor som fördelas till aktiviteter som följer leadermetoden med samverkan och lokal förankring i fokus. På sidan Projekt kommer samtliga projekt som fått bifall av Leader Bergslagens styrelse att presenteras. Vill du också få din projektidé prioriterad? Då […]

Leader Bergslagen har hittills tagit beslut om åtta leaderprojekt och sex checkar. Totalt rör det sig om 3,2 miljoner kronor som fördelas till aktiviteter som följer leadermetoden med samverkan och lokal förankring i fokus.

På sidan Projekt kommer samtliga projekt som fått bifall av Leader Bergslagens styrelse att presenteras.

Vill du också få din projektidé prioriterad?

Då är det första steget att testa er idé för att se om den passar i Leader-mallen. Efter en projektverkstad med kansliet söker du medel via Jordbruksverkets e-tjänst. LAG-styrelsen tar sedan beslut om prioritering med hjälp av grundvillkor och urvalskriterier som finns presenterade på hemsidan.

Vilka projekt har blivit prioriterade?

Här följer en lista på de som fått bifall av styrelsen.

Skapa förutsättningar för en årligt återkommande deckarfestival i Nora.

Nedgrävda växthus, berör Ljusnarsberg, Nora, Lindesberg, Hällefors.

Utbildning i hantverksmässig cider på svenska äpplen, Hällefors.

Odlingskooperativ Oxbron, Skinnskatteberg.

Gokart för alla, Ludvika.

Pennysound Bergslagen, hip hop musikstudio, Lindesberg. Samverkan med Hällefors, Nora, Ljusnarsberg.

Glada och aktiva hundar och hundägare, Smedjebacken. Samverkan med Ludvika.

KUL, Kottabergets unga ledskapare, Nora.

Checkar

Studieresa till andelsjordbruket Rikkenstorp 27/10, från Norberg.

Förbränningstoalett till Huggnora-Tunkarlsbo bystuga, Smedjebacken.

Äkta mjölk, mjölkningsmaskin till Lönnbackens gård, Ludvika.

Klimatanpassning av skidspår i Långmyra, Ludvika.

Musikinslag på talangjakt i skolan, Ludvika.

Arkiveringsprojekt för att levandegöra kulturhistoria, Riddarhyttan. Skinnskatteberg.

Vad betyder det att ett projekt har blivit prioriterat?

Det innebär att Leader Bergslagens styrelse sagt JA till att finansiera projektidén. Nu väntar handläggning hos Jordbruksverket för att få ett formellt startbeslut. Projekten som fått JA av styrelsen kan i väntan på sitt formella besluta starta projektaktiviteterna på egen risk. Väntetiden från det att man sökt pengar till att man får ett beslut är max 6 månader. Vägledande information finns på Jordbruksverkets hemsida om projektstöd för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Leaderkansliet står till er tjänst genom hela processen.

För checkarna är väntetiden betydligt kortare. Inom ett par veckor från att ansökan lämnats in vet man ifall aktiviteten är godkänd eller ej.